Optimere I jeres økonomiske tandhjul?

Faktura flow

Er du forretningsdrivende, er du nok bekendt med vigtigheden af fakturahåndtering. Det er et vigtigt aspekt af enhver foretagende med et budget. Organisering og administration af fakturer understøtter med sporing, betaling og bogføring af ydelser og produkter.

Hvad er en faktura?

Fakturer er en særlig type dokument og bevis, der specificerer og opkræver betaling for den pågældende tjeneste. Fakturaen oplyser detaljer og informationer såsom antal, priser, betalingsbetingelser og eventuelle vilkår. En faktura kan i bund og grund sammenlignes med en regning, der udstedes når der er blevet foretaget et salg.

Fakturer er vigtige aspekter af forretnings-livgivende aktiviteter såsom salg. Driver du en forretning med et voksende antal salg, kan et effektivt og ordentligt fakturaflow have en stor betydning.

Automatisere dig tættere mod succes

Fakturahåndtering foregår traditionel manuelt, hvor både indtastning, godkendelse og kontering foregår manuelt. Det kan være en tidskrævende og byrdefuld proces, der afhænger af ens egen hastighed.

Har man mange salg, kan man opleve et ’luksusproblem’, hvor ens faktura flow ikke kan følge med ordene. Det vil sige at den værdiskabende effekt er blevet hæmmet af ineffektiviteten af ens arbejde. Dette kan medføre til ødelæggende og fatale konsekvenser for din forretning. Manglende betalinger og indtjening kan koste forretningen livet, derudover forhold med leverandører.

Alternativt, kan man være nødsaget til at ansætte flere medarbejdere til fakturahåndtering, hvilket kan blive væsentligt dyre med lønningsomkostninger.

Ved automatisk fakturahåndtering bliver faktura flowet automatiseret, hvor aspekter som eksempelvis scanning og arkivering bliver strømlinet. Dette betyder at det manuelle arbejde bliver reduceret betydeligt. Dette tillader endvidere ens faktura flow at følge med den stigende strøm af salg. En automatisering af fakturahåndterings processerne vil resultere i en frigivelse af tid og ressourcer. Den frigivne tid kan bruges på værdiskabende opgaver eller andre relevante tiltag.

Hvordan kommer jeg i gang?

Der findes man løsninger indenfor automatisk fakturahåndtering. Det kan anbefales at vælge ud fra ens egen individuelle kontekst. Det vil sige at vælge ud fra eget budget, funktioner, integrationer, brugervenlighed og udprintningsmuligheder. Tænk herudover langtidssigtet og se det at investere i en automatisk løsning som en investering. Der er mange penge og tid at spare ved at effektivisere dit økonomiske arbejde.