Digitalisering anno 2020

Digitalisering

Det er længe siden at digitalisering var et nyt brandvarmt emne indenfor alle brancher i forretningsverden. Digitaliseringen har nu slået sig fast, og det bruges overalt. Det bruges i institutioner i Danmark, det bruges på små arbejdspladser, såvel som store. Og med god grund, fordi formålet er at effektiviserer processer. Men hvor meget har det egentlig hjulpet? Og hvorfor var det et gyldent nøgleord for et par år tilbage?

For at forstå begrebet digitalisering, er det vigtigt at vi alle forstår hvad digitalisering er og betyder. Digitalisering er et begreb der dækker over en proces – en proces hvor det førhen var analogt eller fysisk og nu er blevet en digital løsning. Digitaliseringen er altså processen fra A= fysisk, analog til B=Digitalt. Dét, at gøre processer digitale betyder oftest at det er mindre tidskrævende og deraf effektiviseringen, som forhåbentligt også resulterer i et nedslag i omkostningerne.

Her følger et par eksempler på, hvor digitaliseringen hjalp os alle i en eller anden forstand:

  • Da det offentlige/staten i Danmark gik fra fysisk post og breve til E-boks, eller andet digitalt mailsystem – blev der sparet 700 mio. kr. i statskassen. Det er nemt at forestille sig, hvor disse penge kan bruges bedre, nu hvor statskassen er blevet tungere.
  • Da det offentlige i Danmark gik fra kun at kunne hjælpe borgerne på det fysiske kommunekontor til, at kunne hjælpe online på borger.dk, faldt omkostningerne ekstremt meget.
  • Da det offentlige i Danmark gik fra fysiske NemId kodekort til en app løsning faldt omkostningerne også. I dag er der 2 millioner NemId app downloads.
  • Men det er ikke kun det offentlige der vinder på digitaliseringen, det er også andre. Lastbilchauffører har fået iPads til deres timeregistrering. Chaufførers timeregistrering med iPad gjorde trafikken sikrere i hele Danmark. Førhen skulle lastbilchaufføren selv overholde deres tidsregistrering på 4 timers kørsel og indimellem 30 minutters pause. Når der så skulle holdes pause, skulle dette blot skrives ned fysisk. I dag er der er en iPad/tablet installeret i hver lastbil. Tabletten regner selv ud hvor langt chaufføren kan køre før han/hun skal holde pause, og derfor om det kan betale sig at starte den givne tur. Effektivt. Meget.

Ovenstående er blot få eksempler på digitaliseringens gøren og kunnen. Men især i disse brancher er der sket en øget effektiviseringen: Skoler, daginstitutioner, logistik, administration osv.

Digitaliseringen er kommet for at blive, og den udvikles dag for dag. Heldigvis.